پیش فاکتور

نوع محصول : ایجاد فروشگاه فایل

مبلغ پرداختی شما :  75000 تومان می باشد

لطفا پس از واریز وجه به کارت شماره 6037701142505103 به نام کاظم خورشیدی ، فرم زیر را تکمیل فرموده و برای ما ارسال فرمائید .

فروشگاه شما ، در صورت آماده بودن هاست و دامنه ، حداکثر ظرف 24 ساعت تحویل داده خواهد شد.